Kompaniyaning maxfiylik siyosati

1. Umumiy qoidalar

Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning ushbu siyosati 2006 yil 27 iyuldagi Federal qonun talablariga muvofiq tuzilgan. "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" gi 152-FZ — son (keyingi o'rinlarda — shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun) va shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tartibini va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash choralarini belgilaydi.Murashov Mixail Aleksandrovich (keyingi o'rinlarda-operator).

1.1. Operator o'zining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashda, shu jumladan shaxsiy hayot, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo'lgan huquqlarni himoya qilishda inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga rioya qilishni o'z faoliyatini amalga oshirishning eng muhim maqsadi va sharti sifatida belgilaydi.

1.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu operator siyosati (bundan buyon matnda siyosat deb yuritiladi) operator veb — saytga tashrif buyuruvchilar haqida olishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi https://mvm-contrast.uz.


2. Siyosatda ishlatiladigan asosiy tushunchalar

2.1. Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash-kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash.

2.2. Shaxsiy ma'lumotlarni blokirovka qilish-shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to'xtatish (shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo'lgan hollar bundan mustasno).

2.3. Veb-sayt-grafik va axborot materiallari, shuningdek, kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazalari to'plami, ularning tarmoq manzili bo'yicha internetda mavjudligini ta'minlaydi https://mvm-contrast.uz.

2.4. Shaxsiy ma'lumotlar axborot tizimi-ma'lumotlar bazalarida mavjud bo'lgan va ularni qayta ishlashni ta'minlaydigan shaxsiy ma'lumotlar to'plami axborot texnologiyalari va texnik vositalar.

2.5. Shaxsiy ma'lumotlarni shaxssizlashtirish-bu qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanmasdan shaxsiy ma'lumotlarning ma'lum bir Foydalanuvchiga yoki shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ektiga tegishli ekanligini aniqlashning iloji bo'lmagan harakatlar.

2.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash-avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki shaxsiy ma'lumotlar bilan bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar (operatsiyalar) to'plami, shu jumladan yig'ish, yozish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), qazib olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o'chirish, shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish.

2.7. Operator-davlat organi, munitsipal organ, yuridik yoki jismoniy shaxs, mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil qiladi va/yoki amalga oshiradi, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning tarkibini, shaxsiy ma'lumotlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar (operatsiyalar) ni belgilaydi.

2.8. Shaxsiy ma'lumotlar-veb-saytning ma'lum yoki aniq foydalanuvchisiga bevosita yoki bilvosita tegishli har qanday ma'lumot https://mvm-contrast.uz.

2.9. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlar — shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tartibda tarqatish uchun shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan ruxsat etilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish orqali shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan taqdim etilgan shaxslarning cheksiz doirasiga kirish (bundan keyin — tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlar).

2.10. Foydalanuvchi-har qanday veb-saytga tashrif buyuruvchi https://mvm-contrast.uz.

2.11. Shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish-shaxsiy ma'lumotlarni ma'lum bir shaxsga yoki ma'lum bir shaxslar doirasiga oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.

2.12. Shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish-shaxsiy ma'lumotlarni noma'lum shaxslar doirasiga oshkor qilishga (shaxsiy ma'lumotlarni uzatish) yoki cheklanmagan shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari bilan tanishishga qaratilgan har qanday harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida joylashtirish yoki shaxsiy ma'lumotlarga boshqa yo'l bilan kirishni ta'minlash.

2.13. Shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish-shaxsiy ma'lumotlarni xorijiy davlat hududiga xorijiy davlat hokimiyati organiga, xorijiy jismoniy yoki xorijiy yuridik shaxsga o'tkazish.

2.14. Shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish-shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimidagi shaxsiy ma'lumotlar tarkibini qayta tiklashning iloji yo'qligi va/yoki shaxsiy ma'lumotlarning moddiy tashuvchilarini yo'q qilish natijasida shaxsiy ma'lumotlar qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'q qilinadigan har qanday harakatlar.


3. Operatorning asosiy huquq va majburiyatlari

3.1. Operator quyidagi huquqlarga ega:

- shaxsiy ma'lumotlar sub'ektidan ishonchli ma'lumotlarni va/yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlarni olish;

- agar sub'ekt shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini bekor qilsa, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish talabi bilan murojaat qilsa, operator shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz davom ettirishga haqlidir, agar shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lsa;

- agar shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda yoki boshqa federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda va unga muvofiq qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash uchun zarur va etarli bo'lgan chora-tadbirlarning tarkibi va ro'yxatini mustaqil ravishda aniqlang.

3.2. Operator majburdir:

- shaxsiy ma 'lumotlar subyektiga uning iltimosiga ko' ra uning shaxsiy ma 'lumotlarini qayta ishlash bilan bog' liq ma ' lumotlarni taqdim etish;

- Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish;

- shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlari va ularning qonuniy vakillarining murojaatlari va so'rovlariga javob berish;

— shaxsiy ma 'lumotlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo' yicha vakolatli organga ushbu organning so 'rovi bo' yicha zarur ma 'lumotlarni bunday so' rov olingan sanadan e ' tiboran 10 kun ichida yetkazish;

- shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu siyosatga cheksiz kirishni nashr etish yoki boshqa yo'l bilan ta'minlash;

- shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yoki tasodifiy kirishdan himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish, o'zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, taqdim etish, tarqatish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilish uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'rish;

— shaxsiy ma'lumotlarni uzatishni to'xtatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish va yo'q qilish, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tartibda va hollarda;

- shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish.


4. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining asosiy huquq va majburiyatlari

4.1. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlari quyidagi huquqlarga ega:

- federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, uning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash bilan bog'liq ma'lumotlarni olish. Ma'lumotlar operator tomonidan shaxsiy ma'lumotlar sub'ektiga mavjud shaklda taqdim etiladi va ularda shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ektlariga tegishli shaxsiy ma'lumotlar bo'lmasligi kerak, agar bunday shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy asoslar mavjud bo'lsa. Ma'lumotlar ro'yxati va uni olish tartibi shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan;

- operatordan shaxsiy ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, eskirgan, noto'g'ri, noqonuniy olingan yoki belgilangan ishlov berish maqsadi uchun zarur bo'lmagan hollarda uning shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirish, ularni blokirovka qilish yoki yo'q qilishni talab qilish, shuningdek o'z huquqlarini himoya qilish uchun qonunda nazarda tutilgan choralarni ko'rish;

- tovarlar, ishlar va xizmatlarni bozorga chiqarish maqsadida shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda oldindan rozilik shartini ilgari surish;

- shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilikni qaytarib olish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish to'g'risidagi talabni yuborish uchun;

- shaxsiy ma 'lumotlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo' yicha vakolatli organga yoki operatorning shaxsiy ma ' lumotlarini qayta ishlashda uning noqonuniy xatti-harakatlari yoki harakatsizligi ustidan sud tartibida shikoyat qilish;

- Rossiya federatsiyasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish uchun.

4.2. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlari:

- operatorga o'zi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish;

- operatorga shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish) to'g'risida xabar berish.

4.3. Operatorga o'zi to'g'risida noto'g'ri ma'lumot yoki shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ekti to'g'risidagi ma'lumotlarni ikkinchisining roziligisiz bergan shaxslar Rossiya federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo'ladilar.


5. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

5.1. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash qonuniy va adolatli asosda amalga oshiriladi.

5.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklanadi. Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga yo'l qo'yilmaydi.

5.3. Shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarini birlashtirishga yo'l qo'yilmaydi, ularni qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladi.

5.4. Faqat ularni qayta ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanishi kerak.

5.5. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning mazmuni va hajmi belgilangan ishlov berish maqsadlariga mos keladi. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning ularni qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan ortiqcha bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.

5.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma'lumotlarning aniqligi, ularning etarliligi va zarur hollarda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga nisbatan dolzarbligi ta'minlanadi. Operator to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni olib tashlash yoki aniqlashtirish uchun zarur choralarni ko'radi va/yoki ularning qabul qilinishini ta'minlaydi.

Made on
Tilda